VANICH ซื้อขาย เหล็ก

 

 

บริษัท วานิช อิควิปเม้นท์ จำกัด  กับ กิจกรรมทางสังคม

 

การบริจาคโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน

ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านซับกระดาน จังหวัดสระบุรี, โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, โรงเรียนวัดบ้านหีบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

 

บริจาคสิ่งของให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

โดยมอบให้กับทางองค์กรบริหารส่วนตำบลสามบัณฑิต (อบต.สามบัณฑิต) เพื่อทำการแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่อไป 

 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม


บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น

โดยบริจาคผ่าน 2 ทาง คือ 1. ครอบครัวข่าว 3 ช่วยผู้ประสบภัยญี่ปุ่น บริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพ   2. เงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ญี่ปุ่น บริจาคผ่านธนาคารกรุงไทย


 
 

       Back